Önemli Tarihler

Kongre Tarihi:23-25 Nisan 2021
Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi:09 Nisan 2021
Son Kayıt Tarihi:14 Nisan 2021
Kongre Programı İlanı:19 Nisan 2021
Tam Bildirilerin Son Gönderim Tarihi:30 Nisan 2021
(Tam Metin Zorunlu Değildir)
Özet Metin Bildiri Kitabi Tarihi:Mayıs 2021
Tam Metin Bildiri Kitabi Tarihi:Mayıs 2021