Önemli Tarihler

Kongre Tarihi:26-29 Ağustos 2019
Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi:09 Ağustos 2019
Son Kayıt Tarihi:09 Ağustos 2019
Sempozyum Program İlanı:17 Ağustos 2019
Tam Bildirilerin Son Gönderim Tarihi:8 Eylül 2019
(Tam Metin Zorunlu Değildir)
Özet Metin Bildiri Kitabi Tarihi:Eylül 2019
Tam Metin Bildiri Kitabi Tarihi:Eylül 2019