Önemli Tarihler

Kongre Tarihi:25-27 Haziran 2021
Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi:17 Haziran 2021
Son Kayıt Tarihi:18 Haziran 2021
Kongre Programı İlanı:22 Haziran 2021
Tam Bildirilerin Son Gönderim Tarihi:09 Temmuz 2021
(Tam Metin Zorunlu Değildir)
Özet Metin Bildiri Kitabi Tarihi:Temmuz 2021
Tam Metin Bildiri Kitabi Tarihi:Temmuz 2021