Yazım Kılavuzu

Örnek yazım kılavuzları aşağıda verilmiştir.

 

Not: Özet metinler 1 sayfayı geçmemelidir.

Not: Tam metinler minimum 3 sayfa olmalıdır.

 

POSTER SUNUM YAZIM KURALLARI

Örnek poster şablonu-1 için tıklayınız.

Örnek poster şablonu-2 için tıklayınız.

 • Posterler 50 x 70 cm boyutunda hazırlanacaktır.
 • Posterler örnek şablonlarda gösterildiği gibi üç sütuna veya iki sütuna ayrılarak hazırlanacaktır.
 • Kongre logosu sol üste köşede olmak zorundadır. Yazar isterse sağ üst köşede bulunan kongre logosu yerine kurumuna ait logoyu koyabilir.
 • Posterlerin arka plan tema renklerini yazarın kendisi belirleyecektir. Burada yazının arka plan tema renginde kaybolmamasına veya sönük görünmemesine dikkat edilmesi gereklidir.
 • Tüm yazarların adı, soyadı örnek şablonda gösterildiği gibi belirtilmeli ve sorumlu yazar yine şablonda gösterildiği gibi belirtilmelidir.
 • Posterler Türkçe ve İngilizce olabilir.
 • Posterde yer alan metinlerde başlıklar kalın harflerle yazılmalıdır. Posterde yazıların en az 1-2 metre arası mesafeden rahatça okunabilecek boyutlarda olmasına özen gösterilmelidir. Aynı şekilde metine ait yazı tipinin rahatça okunabilecek bir yazı tipi seçilmesine özen gösterilmelidir.
 • Hazırlanan posterlerde, amaç, gereçler ve yöntemler veya olgu tanımlanması, bulgular ve sonuç bölümleri açık bir şekilde yer almalıdır.
 • Kaynakça bölümü sonuç kısmından sonra olmak üzere posterin son kısmında (sağ alt köşe) belirtilmelidir.
 • Kaynaklar metin içerisinde belirtilmelidir.
 • Posterler organizasyon komitesince belirlenecek numaralandırılmış panolara, sunucuya belirtilen günlerde ve saatlerde asılacaktır.
 • Poster sahipleri programda belirtilen gün ve saatlerde posterlerinin başında bulunacaklar ve çalışmaları konusunda bilgi vereceklerdir.