Önemli Tarihler

Kongre Tarihi:27-30 Temmuz 2023
Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi:19 Temmuz 2023
Tam Bildirilerin Son Gönderim Tarihi:19 Temmuz 2023
Son Kayıt Tarihi:21 Temmuz 2023
Kongre Programı İlanı:24 Temmuz 2023
(Tam Metin Zorunlu Değildir)
Özet Metin Bildiri Kitabi Tarihi:Ağustos 2023
Tam Metin Bildiri Kitabi Tarihi:Ağustos 2023