Önemli Tarihler

Kongre Tarihi:04-06 Ekim 2024
Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi:27 Eylül 2024
Tam Bildirilerin Son Gönderim Tarihi:27 Eylül 2024
Son Kayıt Tarihi:01 Ekim 2024
Kongre Programı İlanı:02 Ekim 2024
(Tam Metin Zorunlu Değildir)
Özet Metin Bildiri Kitabi Tarihi:15 Ekim 2024
Tam Metin Bildiri Kitabi Tarihi:15 Ekim 2024